Exhibitions

 Alexander Obolensky in the gallery
Alexander Obolensky
Zhukovsky, Moscow Region
20.05.2019 - 20.05.2019
Personal exhibition - sale
Lavrinenko Ruslan Lvovich
Saratov
01.04.2019 - 30.04.2019
 Alexander Obolensky in the gallery
Alexander Obolensky
Zhukovsky
20.12.2019 - 20.02.2019
Personal exhibition for the 90th anniversary
Lavrinenko Ruslan Lvovich
Saratov
19.04.2018 - 20.06.2018
The feeling of life
Melnik Julia
Moscow
01.10.2016 - 23.10.2016
SFUMATO
Oleg Ildiukov(Eldeukov)
Saint Petersburg
27.11.2015 - 11.12.2015
V.Emelyanov, K. Ivanov, Alexandrovsky, V.Berezin, A.Lukash, Lushnikova T., V. Permyakov, V.Skachkov, S.Smyslov, V.Chudnov, O.Chudnov, V.Shestak, I. Nikitin, V. Mishurov, A.Filippov, A.Annenkov, N.Vishnyakova, A.Galimov, A.Bazanova, N. Sarmatova, O.Shayuno
St.Petersburg
04.09.2015 - 04.10.2015
The exhibition of one picture. Oleg Ildiukov. Triptych
Oleg Ildiukov (Eldeukov)
Saint Petersburg
20.08.2015 - 03.09.2015
Andrej Vystropov-paintings
Andrej Vystropov
Plzen
30.04.2015 - 30.05.2015
Magic of the Body. Painting and Sculpture in the XVIII-XX Centuries
I. Akimov, Ya. Kapkov, I. Repin, V. Serov, V. Yakovlev, V. Surikov, Z. Serebryakova, K. Istomin etc.
Moscow
19.09.2014 - 14.12.2014
Precious Bezel. Painting and Frame. A Dialogue
Moscow
10.09.2014 - 30.11.2014
From “The Tretyakov Gallery Opens Up its Store Rooms”. Birth of a Masterpiece: sketches, small studies, picture
K. Bryullov, A. Ivanov, I. Repin, V. Surikov, M. Vrubel, V. Serov etc.
Moscow
30.05.2014 - 09.11.2014
Art as a profession. Collection of Maya and Anatoly Beckerman
Boris Anisfeld, Konstantin Korovin, Natalia Goncharova, Nicolai Fechin, Boris Anisfeld, David Burliuk, Boris Grigoriev, Boris Kustodiev, Mstislav Dobuzhinsky etc.
St. Petersburg
01.07.2014 - 11.08.2014
First World War 1914–1918
K.Petrov-Vodkin, V.Shuhaev, N.Roerich, P.Filonov, N.Remizov, N.Goncharova, N.Rozanova, K.Malevich, V.Mayakovsky, E.Narbuta, O.Sharleman, K.Korovin, A.Arhipov, L.Pasternak, I.Vladimirov etc.
St. Petersburg
04.06.2014 - 11.08.2014
Fyodor Fedorovskiy (1883-1955). Legend of the Bolshoi Theatre
Fyodor Fedorovskiy
Moscow
09.04.2014 - 03.08.2014
Nicholas Roerich. 1874-1947
Nicholas Roerich
St. Petersburg
09.04.2014 - 14.07.2014
All About Italy! Architectural Graphics of the XVIII – XXI Centuries
Giovanni Paolo Panini, Giovanni Battista Piranesi, Charles-Joseph Natoire, Hubert Robert, Gabriel François Doyen, Sh-L.Klerisso, M.Atayants, S.Kuznetsov, M.Filippov, S.Choban etc.
Moscow
18.04.2014 - 27.06.2014
Vasily Kokorev’s Сollection
Fedor Alekseev, Peter Basin, Alexander Varnek Alex Venetsyanov, Gregory Myasoedov, Alexander Orlovskii, Basil Tropynyn, Nicanor and Gregory Chernetsov, Sylvester Shchedrin etc.
St. Petersburg
26.03.2014 - 09.06.2014
Matvei Dobrov (1877-1958). A Forgotten Classic
Matvei Dobrov
Moscow
20.03.2014 - 25.05.2014
‘The Tretyakov Gallery Opens up its Store Rooms’. The art of pastels: from the graphic art collection dating from the XVIII to the beginning of the XX Century
A. Venetsianov, M. Vrubel, V. Borisov-Musatov, A. Benois, K. Somov, Z. Serebryakova, M. Dobuzhinsky, N. Sapunov, K. Makovsky, V. Serov, I. Levitan, N. Roerich etc.
Moscow
19.12.2013 - 18.05.2014
The Golden Age of Russian Avant-garde
Moscow
15.04.2014 - 18.05.2014
On the sunny side - 4
I.Ahmetvaliev, D.Vasilev, A.Galimov, R.Gubaydulin, T.Zhumabaev, A.Kozhina, D.Kollegova, A.Lukash, T.Lushnikova, E.Mustafina, A.Nemakin, V. Proshkin E. Titov, T. Chernova, S.Shevchuk, V. Shevchuk V.Anufriev, V.Bazhenov, P.Krivenko, V.Lyapkalo, E.Burkov etc
St.Petersburg
01.04.2014 - 10.04.2014
Gauguin, Bonnard, Denis. Prophets of the Avant-Garde
Paul Gauguin, Pierre Bonnard and Maurice Denis
Amsterdam
13.09.2013 - 16.03.2014
Natalia Goncharova. Between East and West
Natalia Goncharova
Moscow
16.10.2013 - 16.02.2014
Against the light. German art of the XX century, from the collection of George Economou
Ernst Kirchner, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Jörg Immendorff, Markus Lyuperts, Otto Dix, Christian Schad, George Grosz, Conrad Feliksmyuller etc.
St. Petersburg
25.05.2013 - 19.01.2014