Exhibitions / On the sunny side - 4

On the sunny side - 4
I.Ahmetvaliev, D.Vasilev, A.Galimov, R.Gubaydulin, T.Zhumabaev, A.Kozhina, D.Kollegova, A.Lukash, T.Lushnikova, E.Mustafina, A.Nemakin, V. Proshkin E. Titov, T. Chernova, S.Shevchuk, V. Shevchuk V.Anufriev, V.Bazhenov, P.Krivenko, V.Lyapkalo, E.Burkov etc
St.Petersburg, Bolshaya Morskaya 38 (Great Hall)
01.04.2014 - 10.04.2014
Posted by: Galimov Azat

© Full or partial copying require the reference to our site www.art-katalog.com