Artists / Rodzin Dmitry

17.03.2022
Subtiel en subliem de fijnzinnige liefde,de intimiteit van schoonheid.Ikonen in het immanente Licht.Wonderen,ware wonderen.Onsterfelijk efemeer.Stille liefde heeft het laatste woord.

If you like the author’s works, you can leave your comment.
Please don’t mention your e-mail or site address in your review, as such comments won’t be posted.
Your comment will be posted to our website within 24 hours.

Send response about the artist’s work