Staraya Ladoga

St. Nicholas Cathedral. Staraya Ladoga
canvas / oil / 70х80cm
4 204 USD
buy
Varyazhskaya Street. View from the Volkhov River.
canvas / oil / 70х80cm
4 204 USD
buy
Old Ladoga. Autumn
canvas / oil / 60х90cm
6 600 USD
buy
Old Ladoga. Icon painters house
canvas / oil / 60х80cm
3 960 USD
buy
Silvery day. The Old Ladoga
canvas / oil / 80х110cm
9 000 USD
buy
The Old Ladoga. March
canvas / oil / 70х80cm
5 280 USD
buy
Old Ladoga. View of the castle
canvas / oil / 70х80cm
6 480 USD
buy
Blooming day. Staraya Ladoga
canvas / oil / 70х90cm
7 800 USD
buy
Morning. Staraya Ladoga
canvas / oil / 70х80cm
not available
Staraya Ladoga. State
canvas / oil / 60х80cm
6 480 USD
buy
Staraya Ladoga. White Night
canvas / oil / 70х90cm
7 800 USD
buy
In Staraya Ladoga
canvas / oil / 40х60cm
323 USD
buy
Old Ladoga Fortress
canvas / oil / 70х80cm
order a copy
On the Volkhov
canvas / oil / 40х80cm
647 USD
buy
Around the Sacred Source
canvas / oil / 70х80cm
order a copy
Staraya Ladoga
canvas / oil / 50х90cm
776 USD
buy