realism

Vasilyevskiy monastery
canvas / oil / 98х110cm
643 USD
buy
Sleep
canvas / oil / 70х100cm
1 245 USD
order a copy
In May
canvas / oil / 50х70cm
1 200 USD
buy
Morning
canvas / oil / 70х100cm
1 245 USD
order a copy
Gold draperies
canvas / oil / 100х80cm
960 USD
buy
Islands
canvas / oil / 75х90cm
1 038 USD
order a copy
Olya
canvas / oil / 80х60cm
664 USD
Cafe in the mountains
canvas / oil / 30х60cm
960 USD
buy
Valaam Island. Rain
canvas / oil / 60х70cm
3 383 USD
buy
Morning of the White Nights
canvas / oil / 53х66cm
2 262 USD
buy
Valaam Island. Farm
canvas / oil / 60х70cm
2 262 USD
buy
Cobblestone road
paper / etching / 40х80cm
480 USD
buy
Area of San-Marco
paper / etching / 30х30cm
168 USD
buy
The left world
canvas / oil / 110х130cm
6 000 USD
buy
Onega
canvas / oil / 60х75cm
1 320 USD
order a copy
Still life with dusty miller
canvas / oil / 40х60cm
1 349 USD
buy