realism

Volkhov. Staraya Ladoga
canvas / oil / 50х70cm
734 USD
buy
Venice
canvas / oil / 100х70cm
1 932 USD
buy
In April
canvas / oil / 40х45cm
483 USD
buy
Clouds float
canvas / oil / 50х60cm
580 USD
buy
Evening in the Crimea
canvas / oil / 24х30cm
290 USD
buy
Evening Alupka
canvas / oil / 45х55cm
580 USD
buy
Southern motive
canvas / oil / 35х45cm
299 USD
buy
Summer motive
canvas / oil / 24х30cm
290 USD
buy
Carved wood
canvas / oil / 50х65cm
773 USD
buy
Morning in the village
canvas / oil / 30х40cm
386 USD
buy
Staraya Ladoga in spring
canvas / oil / 30х80cm
695 USD
buy
Spring
canvas / oil / 24х30cm
270 USD
buy
Leaf fall
canvas / oil / 24х30cm
299 USD
buy
Vvedeno-Oyatskiy Monastery
canvas / oil / 15х30cm
232 USD
buy
Крым
canvas / oil / 14х30cm
193 USD
buy
In the Old Ladoga
canvas / oil / 17х22cm
270 USD
buy