realism

Bogoroditskaya Ploschanskaya priory
canvas / oil / 50х70cm
1 800 USD
buy
Plyos. Warm Evening
canvas / oil / 50х65cm
1 800 USD
buy
Autumn in Prislonikha
canvas / oil / 50х70cm
2 760 USD
buy
Blessed Valaam
canvas / oil / 73х85cm
6 600 USD
order a copy
April birch
canvas / oil / 70х50cm
2 760 USD
order a copy
Sunny day in the forest
canvas / oil / 60х80cm
2 760 USD
buy
A quiet evening
canvas / oil / 80х90cm
5 520 USD
buy
Landscape with temple (Winter Sun)
canvas / oil / 80х90cm
7 200 USD
order a copy
Smolensk on a sunny day
canvas / oil / 90х200cm
12 000 USD
buy
Autumn morning
canvas / oil / 98х115cm
9 240 USD
buy
Rustic patio
canvas / oil / 70х95cm
5 520 USD
buy
In the evening light
canvas / oil / 70х95cm
5 520 USD
buy
Gypsy Girl
canvas / oil / 75х50cm
840 USD
Young Woman with a Lute
canvas / oil / 110х75cm
2 040 USD
buy
Trucker
canvas / oil / 160х120cm
3 944 USD
Garden Temple in China
canvas / oil / 50х60cm
1 920 USD
buy