Painting / violet

Wonderful town
canvas / oil / 90х80cm
1 806 USD
buy
In our backyard
canvas / oil / 60х70cm
830 USD
buy
Vladimir. Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 85х90cm
1 806 USD
buy
The pine
canvas / oil / 105х105cm
5 189 USD
buy
Cape Fiolent
canvas / oil / 30х40cm
208 USD
buy
Flowers V
canvas / oil / 120х90cm
1 660 USD
buy
David wilderness
canvas / oil / 100х120cm
4 151 USD
buy
Winter. Evening
canvas / oil / 60х100cm
1 557 USD
buy
Yard in Suzdal
canvas / oil / 70х75cm
1 204 USD
buy
Still life with pomegranates
canvas / oil / 80х60cm
1 038 USD
buy
Storozhevoe village
canvas / oil / 60х45cm
623 USD
buy
Winter evening
canvas / oil / 61х93cm
1 800 USD
buy
Old Vladimir
cardboard / oil / 44х56cm
934 USD
buy
Venice embankment
canvas / acrylic / 50х60cm
726 USD
buy
Forum Romano in Rome
canvas / acrylic / 50х60cm
685 USD
buy
Golden Gates
canvas / oil / 50х60cm
643 USD
buy