Painting / violet

Vladimir. Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 85х90cm
1 763 USD
buy
The pine
canvas / oil / 105х105cm
5 067 USD
buy
Cape Fiolent
canvas / oil / 30х40cm
203 USD
buy
Flowers V
canvas / oil / 120х90cm
1 622 USD
buy
Windy day
canvas / oil / 50х60cm
1 200 USD
buy
David wilderness
canvas / oil / 100х120cm
4 054 USD
buy
Winter. Evening
canvas / oil / 60х100cm
1 520 USD
buy
Yard in Suzdal
canvas / oil / 70х75cm
1 176 USD
buy
Still life with pomegranates
canvas / oil / 80х60cm
1 013 USD
buy
Storozhevoe village
canvas / oil / 60х45cm
608 USD
buy
Winter evening
canvas / oil / 61х93cm
1 800 USD
buy
March Shadows
canvas / oil / 40х49cm
304 USD
buy
Old Vladimir
cardboard / oil / 44х56cm
912 USD
buy
Venice embankment
canvas / acrylic / 50х60cm
709 USD
buy
Forum Romano in Rome
canvas / acrylic / 50х60cm
669 USD
buy
Golden Gates
canvas / oil / 50х60cm
628 USD
buy