Painting / violet

Wonderful town
canvas / oil / 90х80cm
1 746 USD
buy
In our backyard
canvas / oil / 60х70cm
803 USD
buy
Vladimir. Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 85х90cm
1 746 USD
buy
The pine
canvas / oil / 105х105cm
5 017 USD
buy
Cape Fiolent
canvas / oil / 30х40cm
201 USD
buy
Flowers V
canvas / oil / 120х90cm
1 605 USD
buy
David wilderness
canvas / oil / 100х120cm
4 014 USD
buy
Winter. Evening
canvas / oil / 60х100cm
1 505 USD
buy
Yard in Suzdal
canvas / oil / 70х75cm
1 164 USD
buy
Still life with pomegranates
canvas / oil / 80х60cm
1 003 USD
buy
Storozhevoe village
canvas / oil / 60х45cm
602 USD
buy
Winter evening
canvas / oil / 61х93cm
1 800 USD
buy
Old Vladimir
cardboard / oil / 44х56cm
903 USD
buy
Venice embankment
canvas / acrylic / 50х60cm
702 USD
buy
Forum Romano in Rome
canvas / acrylic / 50х60cm
662 USD
buy
Golden Gates
canvas / oil / 50х60cm
622 USD
buy