Painting / expressionism / violet

Vladimir. Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 85х90cm
1 681 USD
buy
The pine
canvas / oil / 105х105cm
4 829 USD
buy
Cape Fiolent
canvas / oil / 30х40cm
193 USD
buy
Windy day
canvas / oil / 50х60cm
1 200 USD
buy
David wilderness
canvas / oil / 100х120cm
3 863 USD
buy
Winter. Evening
canvas / oil / 60х100cm
1 449 USD
buy
Yard in Suzdal
canvas / oil / 70х75cm
1 120 USD
buy
Still life with pomegranates
canvas / oil / 80х60cm
966 USD
buy
Storozhevoe village
canvas / oil / 60х45cm
580 USD
buy
Old Vladimir
cardboard / oil / 44х56cm
869 USD
buy
Evening
canvas / oil / 60х90cm
1 200 USD
buy
Sunset in Krutovo
canvas / oil / 50х60cm
1 200 USD
buy
Still life
canvas / oil / 100х120cm
6 600 USD
buy
Ships and boats in the port
canvas / oil / 80х80cm
927 USD
buy
In the port
canvas / oil / 80х80cm
927 USD
buy
Bakhchisarai
canvas / oil / 80х80cm
927 USD
buy