Painting / expressionism

Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 55х60cm
649 USD
buy
Suzdal. Pokrovsky Monastery
canvas / oil / 80х90cm
1 378 USD
buy
Ships and boats
canvas / oil / 60х80cm
1 054 USD
buy
Conversation
canvas / oil / 70х95cm
1 520 USD
buy
Ascension Street
canvas / oil / 60х65cm
770 USD
buy
July
canvas / oil / 60х70cm
649 USD
buy
Spring
canvas / oil / 35х40cm
486 USD
buy
Composition
canvas / oil / 50х60cm
912 USD
buy
Quiet evening
canvas / oil / 85х90cm
1 500 USD
buy
Spring
canvas / oil / 50х60cm
1 419 USD
buy
Appeasement
canvas / oil / 50х70cm
101 USD
buy
Contemplation
canvas / oil / 50х70cm
101 USD
buy
Autumn in the Crimean mountains
canvas / oil / 40х50cm
203 USD
buy
Golden evening
canvas / mixed technique / 60х70cm
466 USD
buy
Nuance
canvas / mixed technique / 26х18cm
81 USD
buy
Swan Dance
canvas / mixed technique / 24х18cm
101 USD
buy