Painting / city landscape

Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 55х60cm
618 USD
buy
Ascension Street
canvas / oil / 60х65cm
734 USD
buy
Before the rain. Strasbourg
canvas / oil / 70х60cm
3 226 USD
buy
canvas / oil / 40х30cm
528 USD
order a copy
canvas / oil / 20х40cm
360 USD
order a copy
Wonderful town
canvas / oil / 90х80cm
1 681 USD
buy
Vladimir. Str. Bolshaya Moskovskaya
canvas / oil / 85х90cm
1 681 USD
buy
Through Moscow times.
canvas / oil / 40х120cm
1 920 USD
buy
The passing day
canvas / oil / 70х70cm
869 USD
buy
Bakhchisarai motive
canvas / oil / 50х40cm
290 USD
buy
Autumn in the city
canvas / oil / 70х90cm
773 USD
buy
Cite
canvas / oil / 20х30cm
180 USD
order a copy
The characters ages.
canvas / oil / 50х70cm
1 680 USD
buy
Winter Petersburg
canvas / oil / 30х40cm
232 USD
buy
Old chapel
canvas / oil / 95х85cm
1 932 USD
buy
Little Venice, Colmar.
canvas / oil / 70х60cm
3 226 USD
buy