Painting / city landscape

Santa Susanna. Spain
canvas / oil / 40х60cm
3 900 USD
buy
Spanish motives. Santa Susanna
canvas / oil / 50х70cm
3 900 USD
buy
Old Ford
canvas / oil / 60х70cm
720 USD
order a copy
Narrow gate
canvas / oil / 195х122cm
3 612 USD
buy
Happy day
canvas / oil / 100х135cm
3 010 USD
buy
Catherine Canal
canvas / oil / 133х100cm
3 010 USD
buy
Evening
canvas / oil / 135х101cm
2 007 USD
buy
Octave
canvas / oil / 160х205cm
3 612 USD
buy
Source
canvas / oil / 150х120cm
2 609 USD
buy
Echo
canvas / oil / 150х120cm
3 010 USD
buy
Serene morning
canvas / oil / 100х133cm
2 007 USD
buy
Under the bridge
canvas / oil / 45х70cm
1 304 USD
order a copy
Wall
canvas / oil / 50х60cm
401 USD
buy
Return of the drunken artist
canvas / oil / 60х80cm
1 405 USD
order a copy
Morning
canvas / acrylic / 30х40cm
360 USD
buy
Rovinj
canvas / oil / 70х45cm
602 USD
buy