Painting

Spring. Zhestylevo
canvas / oil / 80х130cm
1 924 USD
buy
Evening at the Barsky ponds. Fryazino
canvas / oil / 80х120cm
1 347 USD
buy
Water lilies. Before the rain
canvas / oil / 45х65cm
404 USD
buy
Still Life with Strawberries
canvas / oil / 65х65cm
1 039 USD
buy
By the pond
canvas / oil / 45х65cm
385 USD
buy
Midday. Yurts
canvas / oil / 70х110cm
buy
Venus and the Mirror
canvas / oil / 120х100cm
1 347 USD
buy
Morning
canvas / tempera / 160х88cm
1 347 USD
buy
Autumn
canvas / tempera / 75х100cm
1 604 USD
order a copy
Sun rays
canvas / oil / 23х37cm
480 USD
buy
The coast
canvas / acrylic / 50х60cm
269 USD
buy
Sun in the window 3
canvas / oil / 65х50cm
10 800 USD
buy
Peculiar woman
canvas / oil / 95х103cm
2 228 USD
buy
Late autumn
canvas / oil / 80х70cm
3 600 USD
buy
Evening on Palace square
canvas / oil / 70х90cm
3 600 USD
buy
View of the Gulf of Finland
canvas / oil / 70х80cm
3 600 USD
buy