landscape

Vyzhenka
canvas / oil / 50х60cm
360 USD
buy
Yaremchanski motive
canvas / oil / 100х70cm
840 USD
buy
Old boat
canvas / oil / 85х105cm
2 400 USD
buy
Pushkin mountains
canvas / oil / 80х90cm
2 400 USD
order a copy
In the park
canvas / oil / 85х75cm
buy
Vicinities of Izborsk
canvas / oil / 95х98cm
3 000 USD
not available
Red Forest
canvas / oil / 80х90cm
2 400 USD
buy
Rural landscape. Pieter Bruegel
canvas / oil / 37х51cm
3 600 USD
order a copy
Mountain stream
canvas / oil / 85х101cm
1 603 USD
buy
Winter
paper / indian ink / 30х40cm
155 USD
order a copy
Summer garden
canvas / oil / 90х120cm
14 603 USD
buy
Cathedral of the Transfiguration
canvas / oil / 62х60cm
2 400 USD
buy
Old finnish castle
canvas / tempera / 50х60cm
97 USD
buy
Old hotel
canvas / oil / 70х90cm
212 USD
buy
Autumn
paper / tempera / 80х80cm
174 USD
buy