Novgorod

The light above Yazhelbitsy. Spring. Valday
canvas / oil / 50х75cm
3 170 USD
buy
Premonition of spring
canvas / oil / 65х78cm
949 USD
order a copy
The sky above Yazhelbitsy
canvas / oil / 60х70cm
2 088 USD
buy
Ples. Spring
canvas / oil / 60х80cm
6 265 USD
buy
View of the Volga. Ples
canvas / oil / 60х100cm
9 240 USD
buy
Valdai. Yazhelbitsy. Voiced day
canvas / oil / 60х70cm
3 797 USD
buy
Novgorod
canvas / oil / 80х60cm
5 400 USD
buy
Evening condition
canvas / oil / 60х100cm
9 240 USD
buy
Valdai streets
canvas / oil / 70х80cm
9 240 USD
buy
Paraskeva Church - Friday. Novgorod
canvas / oil / 40х50cm
570 USD
not available
Window to Anthony’s Monastery. Novgorod
canvas / oil / 30х20cm
304 USD
order a copy
N Novgorod. Str. Maslyakova
paper / charcoal / 54х74cm
57 USD
buy
Novgorod. Kremlin
canvas / oil / 60х70cm
949 USD
buy
Along the road to Nizhniy Novgorod
cardboard / oil / 21х31cm
133 USD
buy
Derevyanitsky Monastery in Novgorod
paper / tempera / 73х53cm
304 USD
buy
In Novgorod
canvas / oil / 50х70cm
2 506 USD
buy