Novgorod

The light above Yazhelbitsy. Spring. Valday
canvas / oil / 50х75cm
3 466 USD
buy
Premonition of spring
canvas / oil / 65х78cm
1 038 USD
order a copy
The sky above Yazhelbitsy
canvas / oil / 60х70cm
2 283 USD
buy
Ples. Spring
canvas / oil / 60х80cm
6 849 USD
buy
View of the Volga. Ples
canvas / oil / 60х100cm
9 240 USD
buy
Novgorod
canvas / oil / 80х60cm
5 400 USD
buy
Evening condition
canvas / oil / 60х100cm
9 240 USD
buy
Valdai streets
canvas / oil / 70х80cm
9 240 USD
buy
Paraskeva Church - Friday. Novgorod
canvas / oil / 40х50cm
623 USD
not available
Window to Anthony’s Monastery. Novgorod
canvas / oil / 30х20cm
332 USD
order a copy
N Novgorod. Str. Maslyakova
paper / charcoal / 54х74cm
62 USD
buy
Novgorod. Kremlin
canvas / oil / 60х70cm
1 038 USD
buy
Along the road to Nizhniy Novgorod
cardboard / oil / 21х31cm
145 USD
buy
Derevyanitsky Monastery in Novgorod
paper / tempera / 73х53cm
332 USD
buy
In Novgorod
canvas / oil / 50х70cm
2 740 USD
buy