Artists / Krasnoyarsk State Institute of Arts

Krasnoyarsk State Institute of Arts was founded in 1987.

  • 1
Burkov Evgeny
St.Petersburg, Russia
Manyushko Sergey
Chelyabinsk, Russia
Balmasov Alexey
Perm, Russia
Ilyichyov Alexander
Elektrostal, Russia
Zhdanov Vladimir
St.Petersburg, Russia
Rogachev Viktor
Krasnoyarsk, Russia
Nicheporchuk Alexey
St.Petersburg, Russia
Gubaydullin Dim
Ufa, Russia
Mazin Alexander
Kemerovo, Russia
Dovbyshev Victor
St.Petersburg, Russia
Zaitseva Julia
St.Petersburg, Russia
  • 1