Shevchuk Vasiliy / Portraits to order

  • 1
Rashit
canvas / oil / 70х60cm
6 623 USD
Self-portrait
canvas / oil / 60х50cm
2 208 USD
Vasilisa
canvas / oil / 50х40cm
1 565 USD
Self-portrait
canvas / oil / 60х50cm
2 208 USD
  • 1