Shvetsova Anastasiya / Portraits to order

  • 1
Darya
canvas / oil / 110х80cm
750 USD
Elder
canvas / oil / 110х90cm
507 USD
Lisa
canvas / oil / 130х70cm
730 USD
Portrait
canvas / oil / 40х30cm
243 USD
Bride
canvas / oil / 150х90cm
608 USD
Self-portrait
canvas / oil / 70х50cm
405 USD
Portrait with poppies
canvas / oil / 60х50cm
304 USD
Portrait
canvas / oil / 100х50cm
608 USD
Portrait
canvas / oil / 110х60cm
608 USD
Portrait of a old Woman
canvas / oil / 70х60cm
405 USD
Girl in black
canvas / oil / 100х90cm
385 USD
Lera
canvas / oil / 100х50cm
405 USD
Autumn
canvas / oil / 60х50cm
304 USD
  • 1