Shvetsova Anastasiya / Portraits to order

  • 1
Darya
canvas / oil / 110х80cm
702 USD
Elder
canvas / oil / 110х90cm
475 USD
Lisa
canvas / oil / 130х70cm
683 USD
Portrait
canvas / oil / 40х30cm
228 USD
Bride
canvas / oil / 150х90cm
570 USD
Self-portrait
canvas / oil / 70х50cm
380 USD
Portrait with poppies
canvas / oil / 60х50cm
285 USD
Portrait
canvas / oil / 100х50cm
570 USD
Portrait
canvas / oil / 110х60cm
570 USD
Portrait of a old Woman
canvas / oil / 70х60cm
380 USD
Girl in black
canvas / oil / 100х90cm
361 USD
Lera
canvas / oil / 100х50cm
380 USD
Autumn
canvas / oil / 60х50cm
285 USD
  • 1