Otroshko Alexander / Painting

South night
canvas / oil / 50х70cm
1 104 USD
buy
Bouquet
canvas / oil / 60х40cm
702 USD
buy
The streets of Sochi
canvas / oil / 40х30cm
702 USD
buy
Caucasus Mountains
canvas / oil / 50х60cm
903 USD
buy
Fishing boat
canvas / oil / 80х60cm
1 003 USD
buy
Old road in Gagra
canvas / oil / 90х100cm
1 405 USD
buy
Kuban motive
canvas / oil / 70х90cm
1 204 USD
buy
Holiday Bouquet
canvas / oil / 140х120cm
3 412 USD
buy
Storm in Kabardinka
canvas / oil / 140х120cm
2 609 USD
buy
Childhood
canvas / oil / 110х90cm
2 007 USD
buy
Old apple tree
canvas / oil / 50х60cm
1 706 USD
buy
Winter landscape
canvas / oil / 80х60cm
803 USD
buy
Turkish fountain
canvas / oil / 60х45cm
702 USD
buy
Venice
canvas / oil / 35х40cm
602 USD
buy
The seaside promenade
canvas / oil / 65х55cm
903 USD
buy
Flowers and Sea
canvas / oil / 75х85cm
2 709 USD
buy