Zhdanov Vladimir / Painting

Rozhdestveno
canvas / oil / 50х70cm
2 740 USD
buy
A Hot Day
canvas / oil / 50х70cm
2 698 USD
buy
The village
canvas / oil / 50х70cm
2 698 USD
buy
After a snowfall
canvas / oil / 50х70cm
2 698 USD
buy
August
canvas / oil / 50х70cm
2 740 USD
buy
Christmas
canvas / oil / 50х70cm
2 698 USD
buy
Autumn in Marienburg
canvas / oil / 50х70cm
2 740 USD
buy
Summer on the table
canvas / oil / 40х60cm
2 698 USD
buy
Winter
canvas / oil / 30х50cm
2 698 USD
buy
The thunderstorm comes
canvas / oil / 40х60cm
2 698 USD
buy
The river Keb
canvas / oil / 40х60cm
2 698 USD
buy
In the garden
canvas / oil / 50х70cm
2 802 USD
buy
Garden Gifts
canvas / oil / 50х50cm
2 802 USD
buy
Still life with mushrooms
canvas / oil / 70х50cm
2 802 USD
buy
June
canvas / oil / 70х50cm
2 802 USD
buy
Harvest
canvas / oil / 50х70cm
2 823 USD
buy