Vyacheslavova Lyubov / Painting

Northern Fleet
canvas / oil / 75х115cm
2 076 USD
buy
 Snowy blanket
canvas / oil / 70х100cm
1 038 USD
buy
At the northern border
canvas / oil / 75х115cm
2 076 USD
buy
Coastline
canvas / oil / 100х120cm
1 183 USD
buy
In the northern shores
canvas / oil / 75х115cm
2 076 USD
buy
Above the town
canvas / oil / 70х90cm
726 USD
buy
Pink bouquet
canvas / oil / 90х120cm
726 USD
buy
April
canvas / oil / 80х90cm
726 USD
buy
Summer midday
canvas / oil / 76х76cm
519 USD
buy
Smell of lilacs
canvas / oil / 100х100cm
726 USD
buy
The coastline of the summer
canvas / oil / 100х120cm
934 USD
buy
Old Town
canvas / oil / 70х90cm
623 USD
buy
Waiting
canvas / oil / 75х64cm
519 USD
buy
Extensive Shrovetide
canvas / oil / 74х84cm
519 USD
buy
Sailing
canvas / oil / 60х90cm
560 USD
buy
Morning
canvas / oil / 90х80cm
519 USD
buy