Vyacheslavova Lyubov / Painting

Northern Fleet
canvas / oil / 75х115cm
1 932 USD
buy
 Snowy blanket
canvas / oil / 70х100cm
966 USD
buy
At the northern border
canvas / oil / 75х115cm
1 932 USD
buy
Coastline
canvas / oil / 100х120cm
1 101 USD
buy
In the northern shores
canvas / oil / 75х115cm
1 932 USD
buy
Above the town
canvas / oil / 70х90cm
676 USD
buy
Pink bouquet
canvas / oil / 90х120cm
676 USD
buy
April
canvas / oil / 80х90cm
676 USD
buy
Summer midday
canvas / oil / 76х76cm
483 USD
buy
Smell of lilacs
canvas / oil / 100х100cm
676 USD
buy
The coastline of the summer
canvas / oil / 100х120cm
869 USD
buy
Old Town
canvas / oil / 70х90cm
580 USD
buy
Waiting
canvas / oil / 75х64cm
483 USD
buy
Extensive Shrovetide
canvas / oil / 74х84cm
483 USD
buy
Sailing
canvas / oil / 60х90cm
522 USD
buy
Morning
canvas / oil / 90х80cm
483 USD
buy