Anastasia
canvas / oil / 110х75cm
966 USD
buy
Zhenya
canvas / oil / 75х65cm
580 USD
After the shower
paper / lithography / 58х43cm
155 USD
buy
The boat
paper / lithography / 58х43cm
483 USD
buy
Storks
paper / lithography / 58х43cm
483 USD
buy
House of God - House of the human
paper / lithography / 58х43cm
232 USD
buy
The first steps
paper / lithography / 58х43cm
290 USD
buy
Still Life with Flowers
canvas / oil / 65х79cm
966 USD
buy
The window
canvas / oil / 33х55cm
483 USD
buy
Archers
canvas / oil / 60х60cm
order a copy
Still Life with Apples
canvas / oil / 55х43cm
483 USD
buy
Shepherdess
canvas / oil / 47х90cm
966 USD
buy
Christmas Lights
canvas / oil / 75х55cm
840 USD
buy
An approximation
canvas / oil / 55х40cm
332 USD
buy
A sign
canvas / oil / 50х40cm
746 USD
buy