Painting / landscape / realism

Off the coast of Sviyazhsk
canvas / oil / 80х100cm
9 050 USD
buy
Kenozerye
canvas / oil / 60х60cm
411 USD
order a copy
Last beam
canvas / oil / 90х115cm
1 357 USD
buy
Mallow blossoms
canvas / oil / 43х48cm
987 USD
buy
canvas / oil / 46х80cm
411 USD
buy
Fog in November
canvas / oil / 45х65cm
411 USD
buy
Evening fog
canvas / oil / 50х70cm
1 131 USD
buy
Chalk mountains before the rain. Belgorod
canvas / oil / 54х65cm
782 USD
buy
Stables in Ryabovo. Vasnetsov Dacha
canvas / oil / 25х71cm
1 028 USD
buy
Sunny day. House of the time of Peter 1
canvas / oil / 41х43cm
720 USD
buy
Mountain Demerji. Crimea
canvas / oil / 100х120cm
1 645 USD
order a copy
River in the forest
canvas / oil / 40х50cm
782 USD
buy
Rain
canvas / oil / 50х70cm
823 USD
buy
Night on the Neva
canvas / oil / 60х80cm
1 131 USD
buy
Lilacs on the Champ de Mars
canvas / oil / 59х66cm
926 USD
buy
Autumn in Tsarskoye Selo
canvas / oil / 80х100cm
1 234 USD
buy