Painting / impressionism

Mitridatskaya
canvas / oil / 60х80cm
420 USD
buy
Nagornaya
canvas / oil / 50х55cm
420 USD
buy
On Azov
canvas / oil / 70х97cm
735 USD
buy
End of October
canvas / oil / 60х72cm
525 USD
buy
Flowers
canvas / oil / 40х45cm
420 USD
order a copy
Bakhchisarai evening
canvas / oil / 50х75cm
420 USD
buy
Tenerife
canvas / oil / 45х55cm
1 576 USD
buy
Spring bouquet
canvas / oil / 65х80cm
2 101 USD
buy
Forest nymph №3
canvas / oil / 100х90cm
2 626 USD
buy
Saki Lake. Crimea
canvas / oil / 40х50cm
2 773 USD
buy
Cloudy evening. Batiliman
canvas / oil / 60х100cm
order a copy
autumn oak
canvas / oil / 50х60cm
1 200 USD
buy
Sunny morning
canvas / oil / 60х80cm
order a copy
Pond, overgrown with grass
canvas / oil / 60х80cm
2 017 USD
not available
ASTER
canvas / oil / 40х45cm
798 USD
buy
Mitridatskaya street
canvas / oil / 70х90cm
735 USD
buy