Painting / impressionism

Sviazhsky yard
canvas / oil / 60х70cm
2 629 USD
buy
Sviyazhsk. At the entrance to the monastery
canvas / oil / 60х70cm
2 649 USD
buy
In the summer Sviyazhsk
canvas / oil / 40х50cm
2 520 USD
buy
Fruit breeze
canvas / oil / 35х50cm
240 USD
buy
Yalta
canvas / oil / 60х90cm
3 960 USD
order a copy
Teatime
canvas / oil / 90х90cm
5 040 USD
order a copy
Roses in the sun
canvas / oil / 50х60cm
763 USD
order a copy
Girl at sea
canvas / oil / 100х100cm
1 204 USD
order a copy
21 July
canvas / oil / 50х35cm
300 USD
buy
Abundance
canvas / oil / 75х50cm
order a copy
The descent to the sea
canvas / oil / 130х160cm
1 806 USD
order a copy
Earth and the sky
canvas / oil / 80х60cm
840 USD
buy
Port
canvas / oil / 30х50cm
301 USD
buy
The castle at Angers
canvas / oil / 65х75cm
960 USD
buy
A small town near Le Mans.
canvas / oil / 90х110cm
1 440 USD
buy