July

July
canvas / oil / 60х50cm
726 USD
buy
The Crimean bridge. July
canvas / oil / 50х70cm
1 271 USD
buy
Night in July
canvas / oil / 60х45cm
900 USD
buy
Sunny July
canvas / oil / 80х60cm
726 USD
buy
July. Cubo-futurism
canvas / oil / 80х70cm
5 221 USD
buy
July
canvas / oil / 50х60cm
726 USD
buy
July Kaleidoscope
canvas / oil / 80х90cm
3 632 USD
order a copy
July
canvas / oil / 60х70cm
581 USD
buy
July evening. Valdai
canvas / oil / 50х60cm
908 USD
buy
Moscow Ring. Sadovaya - Chernogryazskaya
canvas / oil / 30х40cm
454 USD
order a copy
July
canvas / oil / 55х70cm
3 269 USD
buy
Landscape warmed by the sun in July
canvas / oil / 50х70cm
345 USD
buy
Sunflowers
silk / mixed technique / 60х100cm
480 USD
buy
The song of the summer
silk / mixed technique / 65х50cm
276 USD
buy
Poppies Ravenna
silk / hot batik / 60х100cm
600 USD
buy
Poppies in glass
silk / cold batik / 70х60cm
360 USD
buy