White Sea

White night on the White Sea
canvas / oil / 80х90cm
2 054 USD
buy
Belomorie
canvas / oil / 20х30cm
342 USD
buy
Anchors
canvas / oil / 175х120cm
15 577 USD
buy
On the pier. The White sea. Solovki
canvas / oil / 70х90cm
6 480 USD
buy
Warm evening
canvas / oil / 70х80cm
2 054 USD
buy
White Night
canvas / oil / 60х90cm
1 787 USD
buy
Near the White Sea
canvas / oil / 60х80cm
1 787 USD
buy
Silver day
canvas / oil / 40х70cm
1 356 USD
buy
Early Morning
canvas / oil / 70х80cm
2 054 USD
buy
White Sun
canvas / oil / 70х80cm
2 198 USD
buy
Floating Islands
canvas / oil / 40х70cm
616 USD
buy
Old jetty
canvas / oil / 70х80cm
1 797 USD
buy
Village Gridino. Karelia
canvas / oil / 45х55cm
349 USD
buy
The White Sea
canvas / oil / 60х80cm
960 USD
buy
White Sea. Gridino
canvas / oil / 40х60cm
514 USD
buy
At  the White Sea (1)
canvas / oil / 70х100cm
7 250 USD
buy