Novgorod

The Church of the Transfiguration
canvas / oil / 20х40cm
165 USD
buy
A meeting
canvas / oil / 85х100cm
1 030 USD
buy
The Departed Century
canvas / oil / 85х100cm
1 030 USD
buy
The expanses of the Volga and the Oka River
canvas / oil / 100х140cm
1 030 USD
buy
Crystal morning. Valdai
canvas / oil / 50х80cm
344 USD
buy
Church of Novgorod
canvas / oil / 55х60cm
1 030 USD
buy
Winter in Veliky Novgorod
canvas / oil / 50х70cm
3 000 USD
buy
Valdai morning. Reflections
canvas / oil / 50х77cm
2 575 USD
buy
Spring. Lviv rotunda. Valdai.
canvas / oil / 60х50cm
2 575 USD
buy
The light above Yazhelbitsy. Spring. Valday
canvas / oil / 50х75cm
3 440 USD
buy
Premonition of spring
canvas / oil / 65х78cm
1 030 USD
order a copy
The sky above Yazhelbitsy
canvas / oil / 60х70cm
2 266 USD
buy
Ples. Spring
canvas / oil / 60х80cm
6 798 USD
buy
Novgorod
canvas / oil / 80х60cm
5 400 USD
buy
Evening condition
canvas / oil / 60х100cm
9 240 USD
buy