monastery

Vvedeno-Oyatskiy Monastery
canvas / oil / 15х30cm
256 USD
buy
Pecherskiy Monastery
paper board / oil / 28х26cm
408 USD
buy
Valaam the Voskresensky monastery
canvas / oil / 45х55cm
1 440 USD
buy
Mount Melissovuno. Monastery Saint Neophytos
canvas / oil / 50х60cm
2 688 USD
buy
buy
Monastery
canvas / oil / 50х60cm
600 USD
buy
Priory
canvas / oil / 60х80cm
917 USD
not available
Nikita Monastery. Pereslavl-Zaleski
paper / watercolours / 56х76cm
533 USD
buy
Pereslavl-Zaleski. Nikita Monastery
canvas / oil / 60х70cm
427 USD
buy
Grandma with a goat
canvas / oil / 50х70cm
533 USD
buy
Rostov Veliky. March
canvas / oil / 65х90cm
1 387 USD
buy
Nests
canvas / oil / 70х50cm
924 USD
buy
Sviazhsky yard
canvas / oil / 60х70cm
2 795 USD
buy
Sviyazhsk. At the entrance to the monastery
canvas / oil / 60х70cm
2 816 USD
buy
In the summer Sviyazhsk
canvas / oil / 40х50cm
2 520 USD
buy