summer time

Petersburg. Palace Embankment
paper / pastel / 48х48cm
258 USD
order a copy
At Pleshchey lake
canvas / oil / 50х65cm
967 USD
order a copy
Church of the Intercession on the Nerl
canvas / oil / 50х65cm
1 075 USD
order a copy
Mikhailovsky expanses. Lake View Malenets
canvas / oil / 80х90cm
3 138 USD
order a copy
Summer Mood
canvas / oil / 90х60cm
967 USD
buy
Girl with white flower
canvas / oil / 48х62cm
322 USD
order a copy
In the cafe
canvas / oil / 60х80cm
660 USD
buy
Landscape warmed by the sun in July
canvas / oil / 50х70cm
408 USD
buy
Study with sunflowers
canvas / oil / 50х65cm
2 040 USD
order a copy
At the Cathedral of St. Catherine in Lyalichi
canvas / oil / 40х50cm
1 200 USD
buy
Evening in the village Belogorsch
canvas / oil / 40х55cm
1 200 USD
buy
At large
canvas / oil / 40х55cm
1 200 USD
order a copy
On Navlinsky expanses
canvas / oil / 50х70cm
1 800 USD
buy
Bogoroditskaya Ploschanskaya priory
canvas / oil / 50х70cm
1 800 USD
buy
A quiet evening
canvas / oil / 80х90cm
5 520 USD
buy
Rustic patio
canvas / oil / 70х95cm
5 520 USD
buy