autumn

Happy birthday, Moscow!
canvas / oil / 40х120cm
1 920 USD
buy
Creation of MV. Kazakova. Strastnoy Boulevard.
canvas / oil / 30х50cm
494 USD
buy
Autumn mood
canvas / oil / 47х80cm
732 USD
buy
Autumn motive
canvas / oil / 50х60cm
659 USD
buy
Sad time
canvas / oil / 105х100cm
9 918 USD
buy
Sunday. Prechistenka Street.
canvas / oil / 40х60cm
715 USD
buy
Soft light. Ul. Sivtsev Vrazhek
canvas / oil / 30х20cm
278 USD
order a copy
Rainy autumn. Yaroslavl
canvas / oil / 37х58cm
1 831 USD
buy
October. Cubo-futurism
canvas / oil / 80х60cm
5 264 USD
buy
Teenage girl
canvas / oil / 95х75cm
4 300 USD
buy
Stud’s horse
canvas / oil / 65х90cm
732 USD
buy
Autumn day
canvas / oil / 60х70cm
2 527 USD
buy
The November Thaw. New Basmannaya
canvas / oil / 25х35cm
384 USD
order a copy
At the Cafe de Marco. Petrovsky Boulevard
canvas / oil / 20х40cm
278 USD
order a copy
First snow
paper / watercolours / 80х50cm
513 USD
buy
Autumn evening
canvas / oil / 55х70cm
1 282 USD
buy