old Moscow

Old Moscow, autumn
canvas / oil / 50х60cm
1 203 USD
buy
Old Moscow, sunny
canvas / oil / 50х60cm
1 203 USD
buy
In the summer haze. Upper Radishchevskaya
canvas / oil / 25х35cm
300 USD
order a copy
An old temple. Church of Sergius of Radonezh
canvas / oil / 25х35cm
353 USD
buy
Creation of MV. Kazakova. Strastnoy Boulevard.
canvas / oil / 30х50cm
494 USD
buy
Noon. Varvarka Street
canvas / oil / 40х60cm
716 USD
buy
Walking tour. Fish lane
canvas / oil / 30х20cm
278 USD
buy
order a copy
Moscow holidays. Malyi Ivanovsky Lane
canvas / oil / 20х40cm
247 USD
order a copy
Winter evening at Spiridonovka
canvas / oil / 20х40cm
324 USD
buy
Heat receded from the city. Povarskaya street
canvas / oil / 30х60cm
251 USD
order a copy
order a copy
At the Cafe de Marco. Petrovsky Boulevard
canvas / oil / 20х40cm
278 USD
order a copy
order a copy
«Sunday mood». Sofiyskaya Embankment
canvas / oil / 30х60cm
468 USD
buy