Artists / Krasnoyarsk State Institute of Arts

Krasnoyarsk State Institute of Arts was founded in 1987.

  • 1
Rogachev Viktor
Krasnoyarsk, Russia
Burkov Evgeny
St.Petersburg, Russia
Zhdanov Vladimir
St.Petersburg, Russia
Dovbyshev Victor
St.Petersburg, Russia
Balmasov Alexey
Perm, Russia
Zaitseva Julia
St.Petersburg, Russia
Mazin Alexander
Kemerovo, Russia
Ilyichyov Alexander
Elektrostal, Russia
Nicheporchuk Alexey
St.Petersburg, Russia
Gubaydullin Dim
Ufa, Russia
Melchenko  Evgenia
Tomsk, Russia
Morozova Natalya
Krasnoyarsk, Russia
Manyushko Sergey
Chelyabinsk, Russia
  • 1