Artists / Krasnoyarsk State Institute of Arts

Krasnoyarsk State Institute of Arts was founded in 1987.

  • 1
Nicheporchuk Alexey
St.Petersburg, Russia
Ilyichyov Alexander
Elektrostal, Russia
Rogachev Viktor
Krasnoyarsk, Russia
Mazin Alexander
Kemerovo, Russia
Dovbyshev Victor
St.Petersburg, Russia
Gubaydullin Dim
Ufa, Russia
Manyushko Sergey
Chelyabinsk, Russia
Zaitseva Julia
St.Petersburg, Russia
Balmasov Alexey
Perm, Russia
Zhdanov Vladimir
St.Petersburg, Russia
Burkov Evgeny
St.Petersburg, Russia
  • 1