Gavrilenok Yury / Portraits to order

  • 1
Portrait of veteran Bazhukhin B.A.
canvas / oil / 80х60cm
960 USD
Girl Masha
canvas / oil / 80х65cm
853 USD
Girl with a glass
canvas / oil / 120х90cm
1 174 USD
Conversation
canvas / oil / 100х70cm
960 USD
Portrait of a Man
canvas / oil / 150х100cm
1 280 USD
Portrait of a Man
canvas / oil / 100х70cm
1 067 USD
Lena
canvas / oil / 100х70cm
1 067 USD
Portrait of a Man
canvas / oil / 90х80cm
1 067 USD
Portrait of a Man
canvas / oil / 90х75cm
1 067 USD
Sveta
canvas / oil / 100х90cm
1 174 USD
Nastya
canvas / oil / 80х70cm
960 USD
Helena
canvas / oil / 110х90cm
1 067 USD
Swetlana
canvas / oil / 75х65cm
853 USD
  • 1