Berdyshev Igor / Painting

Evening on Pleshcheyevo Lake
canvas / oil / 70х85cm
1 645 USD
buy
Summer in Budva
canvas / oil / 50х60cm
1 028 USD
buy
Zaimka
canvas / oil / 20х37cm
514 USD
buy
Pink clouds
canvas / oil / 40х60cm
1 028 USD
buy
May in the province
canvas / oil / 60х80cm
1 645 USD
buy
February, evening
canvas / oil / 40х60cm
823 USD
buy
Houses by the river
canvas / oil / 30х40cm
514 USD
buy
Autumn song
canvas / oil / 60х80cm
1 440 USD
buy
The Rooks Have Arrived
canvas / oil / 60х70cm
1 234 USD
buy
Roses on blue
canvas / oil / 50х40cm
617 USD
buy
March in the village
canvas / oil / 60х60cm
1 337 USD
buy
Lilac
canvas / oil / 70х60cm
1 234 USD
buy
Golden Autumn on the River
canvas / oil / 50х60cm
1 028 USD
buy
Sunset
canvas / oil / 60х70cm
1 234 USD
buy
Beauty Volga
canvas / oil / 30х40cm
514 USD
buy
Evening at the cottage
canvas / oil / 70х80cm
1 234 USD
buy