Holin Dmitry / Painting

Novaya Nikolskaya
cardboard / oil / 60х100cm
593 USD
order a copy
Day of March in Vladimir
canvas / oil / 60х70cm
529 USD
buy
Winter Day
canvas / oil / 40х50cm
106 USD
buy
Winter Morning
canvas / oil / 50х60cm
318 USD
buy
Vladimir Razgulay
canvas / oil / 90х120cm
847 USD
buy
Vladimir-on-Klyazma
canvas / oil / 80х100cm
1 164 USD
buy
Vladimir. Bird cherry in the rain
cardboard / oil / 70х100cm
593 USD
buy
Vladimir. Morning of a new day
canvas / oil / 50х100cm
741 USD
buy
Vladimir. Warm December
canvas / oil / 50х100cm
529 USD
order a copy
Vladimir. Winter in the provincial town
canvas / oil / 50х60cm
318 USD
buy
Vladimir holiday. City Day
canvas / oil / 100х150cm
2 541 USD
buy
Vladimir winter. Evening
canvas / oil / 40х50cm
169 USD
buy
Cherry blossoms
cardboard / oil / 50х70cm
212 USD
buy
Evening at the Temple
cardboard / oil / 60х80cm
635 USD
buy
Spring on the Nicodemus-Galeyskoy
cardboard / oil / 70х90cm
529 USD
buy
Spring care
canvas / oil / 40х50cm
169 USD
buy