Lukash Anatoliy / Painting

Staraya Ladoga. White Night
canvas / oil / 70х90cm
7 800 USD
buy
Pereiaslavl. after the rain
canvas / oil / 50х80cm
2 640 USD
buy
buy
Cyril-Belozersky Monastery
canvas / oil / 70х90cm
6 480 USD
not available
Village Isborsk
canvas / oil / 70х90cm
5 220 USD
buy
Gorica. View of the convent
canvas / oil / 50х100cm
3 888 USD
buy
Island Svijazhsk. Boat
canvas / oil / 80х150cm
2 667 USD
buy
Moorom. Evening mood
canvas / oil / 40х80cm
2 134 USD
buy
Kholmogory. Church of the Holy Spirit
canvas / oil / 60х70cm
3 841 USD
buy
Holmogory. On Lomonosov places
canvas / oil / 55х60cm
2 134 USD
buy
Spring etude
canvas / oil / 50х70cm
2 134 USD
buy
Old Ladoga Fortress
canvas / oil / 70х80cm
order a copy
Georgievskiy cathedral
canvas / oil / 70х90cm
order a copy
Around the Sacred Source
canvas / oil / 70х80cm
order a copy
canvas / oil / 60х80cm
order a copy
View of Old Ladoga Fortress
canvas / oil / 60х80cm
order a copy