Vyacheslavova Lyubov / Painting

Northern Fleet
canvas / oil / 75х115cm
2 112 USD
buy
 Snowy blanket
canvas / oil / 70х100cm
1 056 USD
buy
At the northern border
canvas / oil / 75х115cm
2 112 USD
buy
Coastline
canvas / oil / 100х120cm
1 204 USD
buy
In the northern shores
canvas / oil / 75х115cm
2 112 USD
buy
Above the town
canvas / oil / 70х90cm
739 USD
buy
Pink bouquet
canvas / oil / 90х120cm
739 USD
buy
April
canvas / oil / 80х90cm
739 USD
buy
Summer midday
canvas / oil / 76х76cm
528 USD
buy
Smell of lilacs
canvas / oil / 100х100cm
739 USD
buy
The coastline of the summer
canvas / oil / 100х120cm
950 USD
buy
Old Town
canvas / oil / 70х90cm
634 USD
buy
Waiting
canvas / oil / 75х64cm
528 USD
buy
Extensive Shrovetide
canvas / oil / 74х84cm
528 USD
buy
Sailing
canvas / oil / 60х90cm
570 USD
buy
Morning
canvas / oil / 90х80cm
528 USD
buy